«Бизнес» бағдарламасы бойынша несиелеу

- қарыз алушылар – заңды және жек тұлғалар;

- микрокредит сомасы – максималдық 8 000 АЕК, минималдық 1 000 000 теңге;

- несиелеу уақыты – 6 айдан 12 айға дейін; - сыйақы ставкасы – жылдық көрсеткіштің 36%;

- несиені қарастырудың бір жолғы комиссиясы – несие сомасының 3%-5%.

- қамтамасыздандырудың түрі – жылжымайтын мүлік.

- пайдалану мақсаты – негізгі құралдарды сатып алу немесе айналымдағы қаражатқа қосу;